Vårdprogram

Utarbetade och fastställda av SPGHN

Datum (åååå-mm-dd) efter länken anger när  VP senast blev uppdaterat.

Celiaki

Celiaki hos barn och ungdomar – aktuell översikt och vårdprogram (ver 3.0) 2012-10-01  

Heliobakter Pylori-infektioner

Vårdprogram Helicobacter pylori hos barn (ver 1.0) 2013-04-17 

GERD, Gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar

Vårdprogram för gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar (ver 2.0) 2013-10-05

IBD, Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

 (ver 7.1) 2019-01-17 (NY) Tillfällig placering högst upp på sidan

Bilagor

  1. Gastrointestinal patologi; rekommendationer från KVAST-studiegruppen (2014-05-07)
  2. Koloskopisk övervakning av patienter med långvarig ulcerös kolit (2017-11-30)
  3. Opportunistiska infektioner och vaccinationer vid IBD  (2011-03-06/2012-10-21)
  4.  Nutritionsbehandling – praktiska råd (2018-11-26) NY
  5. Kvalitetssäkring av endoskopisk undersökning av mag-tarmkanalen hos barn och ungdomar (2013-09-01)
    Detta dokument har framtagits av SPGHN på förfrågan av SLL

Utarbetade av andra institutioner

FMT, funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar

SLL:s regionala vårdprogram – funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdom 2013-04-27
SLL= Stockholms läns landsting

 


access_time 2019-02-02 15:39:17

announcement Nyheter

event Kalender