Vårdprogram

Celiaki

Nationellt vårdprogram för celiaki ver 1.0 (2020-01-01)

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiaki  (2020-01-01)

 

Heliobakter Pylori-infektioner

Det tidigare vårdprogrammet har utgått. I väntan på uppdaterat VP rekommenderas en artikel från Läkartidningen om Helicobacter pylori hos barn.

Länk: Casswall T, Arnell H. Strategin »testa och behandla« rekommenderas inte för barn Läkartidningen.se  2018-03-26 

 

GERD, Gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar

Vårdprogram för gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar (ver 2.0) 2013-10-05

 

IBD, inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

Vårdprogram för IBD, Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar  (2019-11-21)

Bilagor till vårdprogram om IBD

  1. Gastrointestinal patologi; rekommendationer från KVAST-studiegruppen (2014-05-07)

  2. Koloskopisk övervakning av patienter med långvarig ulcerös kolit (2017-11-30)

  3. Opportunistiska infektioner och vaccinationer vid IBD  (2011-03-06/2012-10-21)

  4.  Nutritionsbehandling – praktiska råd (2018-11-26) NY

  5. Kvalitetssäkring av endoskopisk undersökning av mag-tarmkanalen hos barn och ungdomar (2013-09-01)

    Detta dokument har framtagits av SPGHN på förfrågan av SLL

  6. Vaccinationsfrågeformulär vid IBD (2019-11-21)

Länkar till IBD-dokument utarbetade av andra institutioner:

Länk: Svensk gastroenterologisk förening (SGF) – Fertilitet, graviditet och amning vid IBD  2020-02-01

Funktionella tarmbesvär

Länk: Smärtdominerade funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar (Regionalt vårdprogram från Stockholms läns landsting) Februari 2013


access_time 2020-03-15 22:57:43