Vårdprogram

Utarbetade och fastställda av SPGHN

Celiaki

Nationellt vårdprogram för celiaki ver 1.0 (2020-01-01)

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiaki  (2020-01-01)

 

Heliobakter Pylori-infektioner

Vårdprogram Helicobacter pylori hos barn (ver 1.0) 2013-04-17 

 

GERD, Gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar

Vårdprogram för gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar (ver 2.0) 2013-10-05

 

IBD, inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

Vårdprogram för IBD, Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar  (2019-11-21)

Bilagor till vårdprogram om IBD

  1. Gastrointestinal patologi; rekommendationer från KVAST-studiegruppen (2014-05-07)

  2. Koloskopisk övervakning av patienter med långvarig ulcerös kolit (2017-11-30)

  3. Opportunistiska infektioner och vaccinationer vid IBD  (2011-03-06/2012-10-21)

  4.  Nutritionsbehandling – praktiska råd (2018-11-26) NY

  5. Kvalitetssäkring av endoskopisk undersökning av mag-tarmkanalen hos barn och ungdomar (2013-09-01)

    Detta dokument har framtagits av SPGHN på förfrågan av SLL

  6. Vaccinationsfrågeformulär vuid IBD (2019-11-21)

Utarbetade av andra institutioner

Smärtdominerade funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar

SLL:s regionala vårdprogram – smärtdominerade funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdom 2013-04-27


access_time 2020-01-16 08:44:57