Vårdprogram

Celiaki

Nationellt vårdprogram för celiaki ver 1.0 (2023-09-07)

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiaki  (2020-01-01)

 

Cykliska kräkningar

Nationellt vårdprogram: Cykliska kräkningar hos barn och Ungdomar (2023-05-11) 

 

Eosinofil esofagit

Vårdprogram för eosinofil esofagit hos barn och ungdomar (2020-10-09)

 

Fettleversjukdom hos barn och ungdomar med övervikt (NAFLD)

Vårdprogram: Utredning och handläggning av NAFLD (2021-10-28)

 

GERD, Gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar

Vårdprogram för gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar (ver 3.2) 2022-02-01

 

Helicobakter Pylori-infektioner

Det tidigare vårdprogrammet har utgått. I väntan på uppdaterat VP rekommenderas en artikel från Läkartidningen om Helicobacter pylori hos barn.

Länk: Casswall T, Arnell H. Strategin »testa och behandla« rekommenderas inte för barn Läkartidningen.se  2018-03-26 

Länk: ESPGHANs web-tool för handläggning av HP

IBD, inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

Vårdprogram för IBD, Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar  (Ver 7.7) (2023-02-06)

Lathund vid nydebuterad IBD (2021-12-27)

Bilagor till vårdprogram om IBD

  1. Kolon, rektum och anus: inflammatoriska sjukdomar. Svensk Förening för Patologi och Svensk Förening för Cytologi (2020-03-10)

  2. Koloskopisk övervakning av patienter med långvarig ulcerös kolit (2023-03-04)

  3.  Nutritionsbehandling – praktiska råd (2020-10-13)

  4. Kvalitetssäkring av endoskopisk undersökning av mag-tarmkanalen hos barn och ungdomar (2013-09-01)

  5. Vaccinationsfrågeformulär vid IBD (2019-11-21)

  6. Checklista för transition vid pediatrisk IBD (2023-05-26)

 

Medfödd sackaras- och isomaltasbrist

Vårdprogram för Medfödd sackaras- och isomaltasbrist CSID (2024-02-21)

 

Länkar till riktlinjer utarbetade av andra institutioner:

Barnkirurgi

Länk: Svensk barnkirurgisk förening: Nationella riktlinjer

 

IBD

Nationellt vårdprogram för vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) (2023-04-28):

Länk: Svensk gastroenterologisk förening (SGF) – Fertilitet, graviditet och amning vid IBD  2020-02-01

 

Funktionella tarmbesvär

Länk: Smärtdominerade funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar (Regionalt vårdprogram från Stockholms läns landsting) Februari 2013

 

Förstoppning

Funktionell obstipation hos barn och ungdomar (Regionalt vårdprogram från Region Stockholm) September 2021

Appendix: Informationsbroschyr om förstoppning (Regionalt vårdprogram från Region Stockholm) April 2021

Patient- och föräldrainformation om förstoppning (Barn- och Ungdomsmedicin, Skåne) December 2021

Tillfälligt appendix: Förslag till handläggning när Natriumpikosulfat inte finns tillgängligt December 2022

 

Pankreassjukdomar

Länk: Nationell riktlinje – kronisk pankreatit (Svensk Gastroenterologisk Förening ) 2019-06-12

 

Virushepatiter

NYHET: Hepatit C – ESPGHANs riktlinjer för behandling (Indolfi et al. 2023)

Hepatit B hos vuxna o barn (Referensgruppen för antiviral terapi 2019) 

Reactivation of Hepatitis B (ESPGHAN 2020)

Hepatit C hos vuxna och barn (Referensgruppen för antiviral terapi 2023)

Hepatitis E Children (ESPGHAN 2016)

 

Ätsvårigheter

NYHET: Logopedförbundets diagnosrekommendationer vid PFD/ ät- och sväljsvårigheter hos barn (2024)


access_time 2024-05-15 11:55:24