Vårdprogram

Eosinofil esofagit

Vårdprogram för eosinofil esofagit hos barn och ungdomar (2020-10-09)

 

Celiaki

Nationellt vårdprogram för celiaki ver 1.0 (2020-01-01)

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiaki  (2020-01-01)

 

Helicobakter Pylori-infektioner

Det tidigare vårdprogrammet har utgått. I väntan på uppdaterat VP rekommenderas en artikel från Läkartidningen om Helicobacter pylori hos barn.

Länk: Casswall T, Arnell H. Strategin »testa och behandla« rekommenderas inte för barn Läkartidningen.se  2018-03-26 

Länk: ESPGHANs web-tool för handläggning av HP (PS: Om det krånglar – testa byta webbläsare till Chrome)

GERD, Gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar

Vårdprogram för gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar (ver 3.1) 2020-05-27

 

IBD, inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

Vårdprogram för IBD, Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar  (Ver 7.4) (2020-10-13)

Bilagor till vårdprogram om IBD

  1. Gastrointestinal patologi; rekommendationer från KVAST-studiegruppen (2014-05-07)

  2. Koloskopisk övervakning av patienter med långvarig ulcerös kolit (2017-11-30)

  3.  Nutritionsbehandling – praktiska råd (2020-10-13) NY

  4. Kvalitetssäkring av endoskopisk undersökning av mag-tarmkanalen hos barn och ungdomar (2013-09-01)

    Detta dokument har framtagits av SPGHN på förfrågan av SLL

  5. Vaccinationsfrågeformulär vid IBD (2019-11-21)

 

Länkar till IBD-dokument utarbetade av andra institutioner:

Länk: Svensk gastroenterologisk förening (SGF) – Fertilitet, graviditet och amning vid IBD  2020-02-01

 

Funktionella tarmbesvär

Länk: Smärtdominerade funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar (Regionalt vårdprogram från Stockholms läns landsting) Februari 2013

 

Pankreassjukdomar

Länk: Nationell riktlinje – kronisk pankreatit (Svensk Gastroenterologisk Förening ) 2019-06-12


access_time 2020-10-20 11:00:40

event Kalender