Om oss

 


Vill du bli medlem — Ansök om medlemskap
För medlemskap krävs även medlemskap i BLF.

Du som redan är medlem: Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress på pg-talongen eller motsvarande varje gång du betalar årsavgift som är 100:-SEK!

Du kan även  meddela ändrad adress eller utträde ur föreningen till sektionens kassör.

För övriga “Skriv-till-oss-meddelanden” skriv till ordförande petter.malmborg@sll.se


access_time 2020-04-13 21:38:53

event Kalender