Om oss

Vårdprogram, mötesprogram, styrelseprotokoll utgör tyngdpunkten på hemsidan, men tips på kurser, konferenser, disputationer och nätlänkar måste också hållas aktuella.

Jag är tacksam för att per e-post få mig tillsänt aktuella protokoll från arbetsgruppernas möten, tips på kurser etc.

Har ni bra tips på laboratorier som utför ovanligare analyser så kan jag lägga in adresser och anvsiningar på intern länk.

Om ni upptäcker länkar som inte fungerar så är jag mycket tacksam om jag kan få besked via e-post om detta!

Med vänlig hälsning,
Webbmaster, Marianne Bergström


Vill du bli medlem — Ansök om medlemskap
För medlemskap krävs även medlemskap i BLF.

Du som redan är medlem: Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress på pg-talongen eller motsvarande varje gång du betalar årsavgift som är 100:-SEK!

Du kan även  meddela ändrad adress eller utträde ur föreningen till sektionens kassör.

För övriga “Skriv-till-oss-meddelanden” skriv till ordförande petter.malmborg@sll.se


access_time 2019-09-12 15:42:27