Arbetsgrupper

Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition

  • Utbildningsutskottet
  • Arbetsgruppen för eosinofil esofagit
  • Arbetsgruppen för celiaki
  • Arbetsgruppen för IBD
  • SPIS – SPGHN:s arbetsgrupp för pediatrisk intestinal svikt
  • Intressegruppen för barnendoskopi

access_time 2023-02-21 16:42:37

announcement Nyheter

event Kalender