Arbetsgrupper

Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition

  • Arbetsgruppen för eosinofil esofagit
  • Arbetsgruppen för celiaki
  • Arbetsgruppen för IBD
  • SPIS – SPGHN:s arbetsgrupp för pediatrisk intestinal svikt

access_time 2021-02-21 21:38:03