Arbetsgrupper

Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition

  • Utbildningsutskottet
  • Arbetsgruppen för eosinofil esofagit
  • Arbetsgruppen för celiaki
  • Arbetsgruppen för IBD
  • SPIS – SPGHN:s arbetsgrupp för pediatrisk intestinal svikt
  • Intressegruppen för barnendoskopi
  • Arbetsgruppen för Funktionella mag-tarmbesvär
  • Arbetsgruppen för förstoppning
  • Arbetsgruppen för neonatal kolestas

access_time 2024-05-15 11:56:48