Bli medlem

För 100:- i årsavgift får du tillgång till regelbunden fortbildning samt Gastrokuriren (medlemstidning för SGF-Svensk Gastroenterologisk Förening)
Observera att Du måste vara medlem i Svenska Barnläkarföreningen.

Skriv till föreningens kassör agneta.uusijarvi@sll.se om:

  1. Du önskar medlemskap i delföreningen- (du måste vara medlem i Svenska Barnläkarföreningen)
  2. Du är medlem i sektionen men vill ändra dina uppgifter – (adress etc.) Fyll i dina nya uppgifter och ange i rutan meddelande vad som är ändrat (t.ex adress)
  3. Du vill av någon anledning utträda som medlem i delföreningen – Fyll i dina uppgifter och ange utträde i meddelanderutan.

Årsavgiften är 100:- och insättes på pg 512 788-1 och det är av yttersta vikt att du på pg-talongen alt. internetbank anger namn, yrkeskategori, adress samt e-post.


access_time 2019-09-12 15:31:19

event Kalender