Arbetsgruppen för eosinofil esofagit

Medlemmar: Timo Käppi (sammankallande), Pilar Guallarte, Caroline Nilsson, Helena Thulin, Maria van der Pals, Cecilia Zetterström

Vårdprogram: Arbetsgruppen är ansvarig för det nationella vårdprogrammet för Eosinofil esofagit som återfinns här.

Artiklar:

Updated International Consensus Diagnostic Criteria for Eosinophilic Esophagitis: Proceedings of the AGREE Conference. Gastroenterology 2018;155:1022–1033.

Guidelines on eosinophilic esophagitis: evidence-based statements and recommendations for diagnosis and management in children and adults. United European Gastroenterology Journal 2017;5(3):335–358.

Management Guidelines of Eosinophilic Esophagitis in Childhood. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2014;58:107–118.


access_time 2021-03-18 22:13:12

event Kalender