SPIS - SPGHN:s arbetsgrupp för pediatrisk intestinal svikt

Om oss

SPIS uppdrag är att fungera som SPGHN:s och därmed också Barnläkarföreningens nationella referensgrupp för pediatrisk kronisk tarmsvikt (PCIF) genom att samordna praxis och policies för PCIF i stort liksom för nya/avancerade/resurskrävande behandlingar, fungera som diskussionsforum för komplicerade patienter med PCIF, hålla kontakt med andra specialiteters och professioners referensgrupper och företrädare, vid behov ha kontakt med myndigheter i samråd med SPGHN och BLF.

Sammankallande: Henrik Arnell,  Epost: henrik.arnell@regionstockholm.se

Artiklar

Andra viktiga länkar

Årsrapport

 


access_time 2023-03-06 17:11:08

event Kalender