Förtroendevalda

Styrelse för Svensk förening för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN)

 

Staffan Berglund

Ordförande

Barn- och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

staffan.berglund@umu.se

 

Marianne Malmquist

Vice ordförande

Barn- och Ungdomskliniken, Centrallasarettet, Växjö

marianne.malmquist@gu.se

 

Karl Mårild

Sekreterare

Barnmedicin, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg

karlmarild@gmail.com

 

Magnus Svensson

Vice sekreterare

Barnkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro

magnus.svensson@regionorebrolan.se

 

Arvid Aili

Kassör

Barn- och Ungdomskliniken, Hallands sjukhus Halmstad

Arvid.aili@regionhalland.se

 

Natalia Mouratidou

Ledamot

Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

natalia.mouratidou@regionstockholm.se

 

 

 

Revisorer

Olof Sandström ordinarie olof.sandstrom@umu.se
Urban Tirén suppleant urban.tiren@outlook.com

Valberedning

Audur Gudjonsdottir audur.gudjonsdottir@vgregion.se
Agneta Uusijärvi  agneta.uusijarvi@regionstockholm.se
Petter Malmborg petter.malmborg@regionstockholm.se

access_time 2024-04-28 21:46:11