Förtroendevalda

Styrelse för Svensk förening för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN)

Ordförande

Petter Malmborg

Sachsska Barn och ungdomssjukhuset, Stockholm

petter.malmborg@sll.se

 

Vice ordförande

Marianne Malmquist

Barnkliniken, Centrallasarettet, Växjö

marianne.malmquist@gu.se

 

Sekreterare

Sara Björck

VO Barnmedicin, Skånes Universitetssjukhus

sara.m.bjorck@skane.se

 

Kassör och representant gentemot SGF

Agneta Uusijärvi

Astrid Lindgrens Barn- och ungdomssjukhus, Stockholm

agneta.uusijarvi@sll.se

 

Webansvarig

Staffan Berglund

Barnkliniken, Norrlands Universitetssjukhus

staffan.berglund@umu.se

 

Ledamot

Magnus Svensson

Barnkliniken, Regionsjukhuset Örebro

magnus.svensson@regionorebrolan.se

Revisorer

Olof Sandström, ordinarie olof.sandstrom@umu.se
Lars Browaldh, suppleant lassebrowaldh@gmail.com

Valberedning

Henrik Arnell henrik.arnell@sll.se,
Bernadetta Majerczyk Bernadetta.Kenic.Majerczyk@regionsormland.se
Lars Ekstav lars.ekstav@orebroll.se

access_time 2021-11-18 15:36:29