Förtroendevalda

Styrelse för Svensk förening för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN)

Ordförande

Staffan Berglund

Barn- och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus

staffan.berglund@umu.se

 

Vice ordförande

Marianne Malmquist

Barnkliniken, Centrallasarettet, Växjö

marianne.malmquist@gu.se

 

Sekreterare

Karl Mårild

Drottning Silvias Barnsjukhus, Götebord

karlmarild@gmail.com

 

Vice sekreterare

Magnus Svensson

Barnkliniken, Regionsjukhuset Örebro

magnus.svensson@regionorebrolan.se

 

Kassör och representant gentemot SGF

Agneta Uusijärvi

Astrid Lindgrens Barn- och ungdomssjukhus, Stockholm

agneta.uusijarvi@sll.se

 

Ledamöter

Petter Malmborg

Sachsska Barn och ungdomssjukhuset, Stockholm

petter.malmborg@sll.se

 

 

Revisorer

Olof Sandström, ordinarie olof.sandstrom@umu.se
Lars Browaldh, suppleant lassebrowaldh@gmail.com

Valberedning

Audur Gudjonsdottir audur.gudjonsdottir@vgregion.se
Birgitta Davidsson-Bården  birgitta.davidsson-barden@regionhalland.se
Lars Ekstav lars.ekstav@orebroll.se

access_time 2023-03-22 21:10:01

announcement Nyheter

event Kalender