Förtroendevalda

Styrelse

Ordförande
Petter Malmborg
Sachsska Barn och ungdomssjukhuset
Sjukhusbacken 10
118 53 Stockholm
petter.malmborg@sll.se
Sekreterare
Sara Björck

Skånes Universitetssjukhus
VO Barnmedicin
Cronquist gata 108
205 02 Malmö
sara.m.bjorck@skane.se
Kassör
Agneta Uusijärvi
Astrid Lindgrens Barn- och ungdomssjukhus
Karolinska Sjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

agneta.uusijarvi@sll.se
Ledamot
Staffan Berglund

Barnkliniken
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
 staffan.berglund@umu.se
Ledamot
Marianne Malmquist

Barnkliniken
Centrallasarettet,
351 85 Växjö
marianne.malmquist@gu.se
Ledamot
Magnus Svensson

Barnkliniken
Örebro ,
magnus.svensson@regionorebrolan.se

Revisorer

Lars Browaldh. ordinarie lars.browaldh@sll.se
Karl Kappinen, suppleant karl.kappinen@comhem.se

Valberedning

Henrik Arnell henrik.arnell@sll.se,
Bernadetta Majerczyk Bernadetta.Kenic.Majerczyk@regionsormland.se
Torbjörn Lind torbjorn.lind@pediatri.umu.se

access_time 2021-02-21 21:44:34