Arbetsgruppen för Celiaki

Medlemmar

  • Olof Sandström Umeå Ordf (kontakt: olof.sandstrom@umu.se)
  • Karl Mårild Göteborg Sekr
  • Daniel Agardh Malmö
  • Marianne Malmquist Växjö
  • Ulrika Fagerberg Västerås
  • Ola Olén Stockholm
  • Ylva Longueville Stockholm
  • Lotta Högberg Norrköping
  • Lars Ekstav Örebro

Läs om celiakigruppens historia i en artikel i Läkartidningen:

Stenhammar L. Barnläkarnas 30-åriga arbete med celiaki Läkartidningen 25-26/2021


access_time 2022-03-22 21:29:38

event Kalender