Årets magkänsla

SPGHN:s hederspris Årets magkänsla – Pristagare och motiveringar

 

2023 – Jenny Carlson

Priset årets magkänsla 2023 går till världsstjärnan Jenny Carlson. Jenny är en av Europas bästa handbollsspelare och en given mittnia i det svenska handbollslandslaget. Men Jenny är inte bara en stjärna för sina vassa skott och säkra passningsspel från niometerlinjen. För oss inom svensk barngastroenterologi är Jenny lika mycket en stjärna utanför planen.

Jenny har på ett föredömligt vis bevisat för sig själv, sina tränare, sina läkare och inte minst för sina fans, att en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom inte ska sätta stopp för drömmar och målbilder. Genom att kombinera elitidrott med en svårbehandlad tarmsjukdom har hon visat sina följare och motbevisat sin tvivlare att allt är möjligt även om tarmen ibland tycks föreslå något annat. Inte minst har Jenny via sitt instagramkonto ”athletwithstoma” kommit att bli en förebild och inspiration för barn och unga med stomi. I mot- och medvind, både med tarmen och idrottskarriären får vi alla följa Jenny och hennes stomi ta sig fram i världen. Hon ger avdramatiserade tips till sina följare om klädval, läckage, hudbehandling och vardagsbestyr. Men framför allt visar hon oss alla hur livet kan gå vidare på högfart, även med en stomi på magen.

Benämningen idrottslig förebild har aldrig varit mer välförtjänt. Betydelsen av Jennys öppna och ärliga förhållningssätt till sin sjukdom och sin stomi kan aldrig underskattas och har varit och kommer vara en stor hjälp för de barn och unga som diagnosticeras med en allvarlig inflammatorisk tarmsjukdom. För tack vare Jenny kan vi alla konstatera att med rätt magkänsla är allt möjligt. ”

 

2022 – Jonas Ludvigsson

”Jonas Ludvigsson har sin ungdom till trots redan etablerat positionen som världsledande inom den pediatriska gastroepidemiologin. Med envishet som en terrier har Jonas på egen hand skapat ett nationellt patologregister som gör svenska gastroregisterstudier till de vassaste i världen. Jonas har med Sverige som bas byggt upp ett gränslöst nätverk och har med tiden förärats professorstitlar i både Europa och Nordamerika.

Men sin akademiska framgång till trots har Jonas har inte förlorat kontakten med verklighetens vårdgolv. Med avstamp i vardagen på barnkliniken i Örebro författar Jonas populärvetenskapliga böcker om såväl gluten som barnmedicin till sjuka barn och deras föräldrar. Jonas besitter en sällsynt förmåga att kommunicera vetenskap med lärda på Oxfordengelska och bönder på bred östgötska – med osviklig magkänsla för vad mottagarna vill veta och kan förstå. Jonas har genom denna talang gjort sig ett namn i samhällsdebatten och har i media konsekvent försvarat barnens och ungdomarnas perspektiv.

Jonas besitter en energi och en hämningslöshet som skulle kunna leda fel om de inte balanserades av en prestigelös begåvning och Tintins hygglighet och mod som moraliskt rättesnöre. Jonas kreativitet och luststyrda arbete bör inte beskrivas som en forskar- eller läkargärning utan mer som ett ständigt gränsöverskridande konstnärskap.

Jonas, många gör anspråk på din begåvning. Du blev i somras utsedd till årets Örebroare och nyligen fick du Läkarsällskapets jubileumsmedalj. Vi är tacksamma över att en del av din fria ande tillhör den svenska barngastroenterologin och vi hoppas att du fortsätter att inspirera oss att i liv och arbete våga tänka och agera utanför lådan.”

 

2021 – Sektionen för Pediatrik inom Dietisternas riksförbund

”Sektionen för Pediatrik inom Dietisternas riksförbund har under det senaste decenniet etablerats sig som en maktfaktor inom den svenska pediatriska gastroenterologin och hepatologin. Att barndietisterna som grupp och som individer stadigt flyttat fram sina positioner kan kanske betraktas som närmast ödesbestämt i en tid när nutritionsbehandlingar alltmer utgör ryggraden i vår pediatriska terapiarsenal. Dietistkollektivet är dock en ung yrkeskår som jobbat i motvind i många år men ni har visat att envishet och strävsamt arbete i slutändan brukar belönas. Sektionens medlemmar har med tiden kommit att bli självklara medspelare vid utarbetandet av moderna nationella riktlinjer för våra största sjukdomsgrupper. I de senaste nationella celiakiriktlinjerna har dietisternas roll i uppföljningen av barnen och ungdomarna betonats och stärkts. I de första nationella riktlinjerna för vård av eosinofil esofagit lyfts kostbehandling fram som den effektivaste och enda botande behandlingsmetoden. Inom den pediatriska IBD vården verkar tiden vara mogen för den flytande anti-inflammatoriska kostbehandlingen att översättas till underhållsbehandling baserad på riktig mat. Ni barndietister har anledning att se ljust på framtiden – den moderna människans besatthet av mat som väg till hälsa och njutning är ingen modenyck utan en riktning framåt utan slut. Från SPGHN ser vi fram mot att tillsammans med er och med mat som medicin ta den svenska pediatriska gastro-hepatologin till nya och oanade höjder.”

 

2020 ­– Robert Saalman

”Robert Saalman är sedan årtionden en av landets allra skickligaste och kunnigaste barngastroenterologer. Att endast kalla Robert för barngastroenterolog är dock att begränsa hans betydelse – han är i själva verket en av landets mycket få ännu verksamma pediatriska-gastroentero-hepato-pankreato-nutri-loger. Robert har en oerhörd klinisk bredd och närmar sig barn som tyngs av komjölksallergi med samma kunnande, entusiasm, nyfikenhet, ärlighet och medkänsla som när han möter ungdomar som genomgått en multiorgantransplantation. Robert är ständigt beredd på att utan stress, noggrant och metodiskt, handleda och vägleda oss vilsna kollegor i hela landet. Robert har i många år varit engagerad i SPGHN:s och han var med i den pionjärskara, som inte utan motstånd, lyckades mejsla fram det ännu levande nationella vårdprogrammet för Pediatrisk IBD. Robert är inte bara en driven och bred kliniker utan han har i många år också bedrivit framgångsrik barngastroenterologisk forskning i rollen som både forskare, handledare och opponent. Robert är i sin lågmälda, men stadiga och av hjärta och hjärna vägledda, målmedvetenhet, en stor inspiratör för alla oss som hoppas kunna bidra till att förbättra vården av barn och ungdomar med sjukdomar i magtarmkanalen.”

 

2019 – Kajsa Nyquist

”Kajsa Nyquist har varit en drivande kraft inom barngastroenterologin på Astrid Lindgrens barnsjukhus under flera decennier. Hon ställer nu som pensionär fortfarande ofta upp då ordinarie personal behöver ledigt och hon möter medarbetare och patienter med värme och engagemang. Kajsa har varit med om att utveckla sköterskornas roll inom teamarbetet med barn och ungdomar med IBD under den tid då sjukdomen gick från att vara en pediatrisk sällsynthet till att nu utgöra en av kärnverksamheterna inom den pediatriska gastroenterologin i Sverige. Kajsa har lärt upp och inspirerat flertalet av nu verksamma sköterskor i Stockholm men hennes arbetsmodell har också påverkat vårdens organisation på många andra ställen i landet. Kajsa har också uppfostrat många av oss i Sverige verksamma barngastroenterologer att förstå värdet av att individanpassa vården och stödet utifrån de enskilda drabbade barnens-familjernas sjukdomsbörda och förutsättningar. Kajsa kommer fortfarande ihåg nästan alla de patienter (och deras familjer) som insjuknat  i IBD i norra Stockholm under de senaste decennierna och har med tiden tillägnat sig så stor klinisk erfarenhet att hon blivit ett ovärderligt medicinsk stöd även för erfarna barnläkare. Vi vill som ett erkännande och som ett samfälligt tack för hennes pionjärarbete ge henne SPGHNs pris”. 

 

2018 Celiakiförbundet

”Celiakiförbundet är en förening som aktivt jobbar med att sprida rätt och uppdaterad information om celiaki och glutenfri kost på ett effektivt sätt och genom tidsenliga kanaler. Föreningen jobbar på bred front för sina drygt 24 000 medlemmar; samarbetar med sjukvården, stöttar forskningen och driver frågor både nationellt och internationellt. Att utreda diagnosen celiaki hos ett barn är ofta en pedagogisk utmaning och genom lättbegriplig information kan vi förklara vad celiaki är och vad celiaki inte är samt hjälpa familjer att komma igång med rätt behandling i form av glutenfri kost på ett avdramatiserat sätt.”

 

2017 Eva Lindberg

”Eva Lindberg har på ett ödmjukt och engagerat sätt hjälpt så många barn och ungdomar med gastroenterologiska sjukdomstillstånd under sin yrkeskarriär.

Eva Lindberg har engagerat sig i den fortsatta utvecklingen av pediatrisk gastroenterologi i Sverige, både som aktiv deltagare i SPGHN:s arbetsgrupper och som mångårigt ansvarig för det pediatriska IBD-mötet i Örebro, vilket blivit en självklar mötesplats för alla med intresse för pediatrisk gastroenterologi i Sverige.”

 

2016 Marie Krantz/Antal Nemeth

”Barnhepatologin är en relativt ung gren inom barnmedicin. Sista 20-30 åren har barnläkarna Antal och Marie på var sitt håll byggt upp Barnlevercentra i Sverige. Med sitt enorma engagemang har de spridit kunskap om leversjukdomar hos barn till kollegor och familjer med leversjuka barn. De har varit kliniskt och forskningsmässigt aktiva och arbetat tillsammans med Transplantationscentrana för att få igång levertransplantationsprogram för barnen. Det gör att man idag i Sverige kan erbjuda barn med leversjukdomar bättre vård, behandlingar och levertransplantationer.

 

2015 Giulia Enders

”Giulia Enders har på ett populärvetenskapligt, roligt och lättfattligt sätt lyckats synliggöra och förklara funktionen av ett av kroppens mest underskattade organ. I sin bok beskriver hon allt från hur tarmen är uppbyggd, hur vi bör sitta på toaletten, betydelsen av avföringens färg, vad som händer när vi äter, rapar, kräks. Hon skriver också om hur olika födoämnen påverkar och hur stress kan vara skadligt för tarmen? Vidare berättar hon om hur vårt nervsystem kan påverka känslor och beteende, hur tarmen utgör den största delen av immunsystemet samt hur senaste forskningen visar att obalans i tarmfloran kan orsaka både övervikt, depression, allergier, och Alzheimer. Hennes humoristiska, raka sätt att skriva samt finurliga bilder avdramatiserar och kan locka även unga läsare. Tonåriga patienter som läst boken har till exempel berättat om hur de plötsligt kan förstå sina IBS-symptom och fått verktyg att kunna påverka. Kort sagt ger boken tips om hur vi kan påverka hur vår mage mår och hur detta är väsentligt för vår hälsa, både på kort och lång sikt.

2014 Lena Grahnquist

”Lena har genom sitt enträgna arbete under många år gjort livet lättare för barn och ungdomar med mag-tarmsjukdomar, såväl i Sverige som utomlands. Hon har med aldrig sinande energi och smittande arbetsglädje bidragit till ett paradigmskifte i sättet att se på dessa barn och ungdomar genom att alltid se och ta fasta på det friska och inte i första hand på det sjuka, men utan att någonsin förringa sjukdomen i sig. Med klinikerns skarpa öga, forskarens rörliga intellekt och sist men inte minst medmänniskans empatiska förmåga kombineras de bästa av barnläkarens egenskaper i Lena. En mycket värdig vinnare av Årets magkänsla 2014”.

2013 Anders Palmgren

” Anders Palmgren tilldelades årets magkänsla 2013 för att ha bidragit till barns förbättrade tarmhälsa genom nytänkande kring ungdomars skolmiljö vid ombyggnation av skolans toaletter. ”


access_time 2023-10-06 10:32:46

event Kalender