Register

SWIBREG

…är ett nationellt kvalitetsregister med syftet att öka vår kunskap om och förbättra vården av inflammatorisk tarmsjukdom.

Nationella Kvalitetsregister/Socialstyrelsen

Nationella Kvalitetsregister

Registrets webbadress: www.swibreg.se

SWIBREG nås via landstingets intranät. Den enskilda klinikens data kan endast ses av den egna kliniken. Genom att använda landstingets intranät säkerställs sekretessen.

Årsrapport SWIBREG 2014
Årsrapport SWIBREG 2013


Registeransvarig för SWIBREG
Pär Myrelid
par.myrelid@lio.se

Kirurgiska kliniken i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
tfn: 010-103 00 00

Kontaktperson
Hans Strid
hans.strid@vgregion.se

 


access_time 2016-04-04 09:40:55

event Kalender