Register

SWIBREG

…är ett nationellt kvalitetsregister med syftet att öka vår kunskap om och förbättra vården av inflammatorisk tarmsjukdom.

Registrets webbadress: www.swibreg.se

SWIBREG nås via landstingets intranät. Den enskilda klinikens data kan endast ses av den egna kliniken. Genom att använda landstingets intranät säkerställs sekretessen.

 


access_time 2021-11-18 14:51:58

announcement Nyheter

event Kalender