Nya diagnosrekommendationer kring ätsvårigheter

Svenska logopedförbundet har i dagarna publicerat sina nya diagnosrekommendationer för barn med Ätsvårigheter/Pediatric Feeding disorder. Denna stora patientgrupp har fått stort fokus senaste åren och en mer strikt nomenklatur/indelning har efterfrågats av många. Logopedförbundet har nu gjort sin tolkning av den bäst lämpade indelningen och tillhörande ICD10-kod. Rekommendationen kan läsas här: https://www.srat.se/globalassets/logopederna/dokument-och-trycksaker/kliniska-riktlinjer/diagnosrekommendationer-vid-at–och-svaljsvarigheter-hos-barn.pdf


Publicerad
2024-03-08 av Staffan Berglund