Labadresser

 • DiBiCol®
  ny metod för test av inflammatorisk tarmsjukdom
 • Enterocytantikroppar Milano, Italien ( Emanuele Bosi)
  Vid misstanke på autoimmun enteropati
 • Gobletcellantikroppar Milano, Italien ( Emanuele Bosi)
  Vid misstanke på autoimmun enteropati
 • Kvantitativ bestämning av lipasaktivitet i duodenaljuice (Lundhs test)
  Fryst prov skickas till Charlotte-Erlandsson-Albertsson, Biomedicinskt Centrum BMC, Sölvegatan 19, 221 84 LUND Tel:046-222 85 89
 • Analys av disackaridaser i duodenalslemhinna analyseras fn på Södersjukhuset. Biopsierna läggs i liten mängd NaCl, fryses och skickas till
  Metabollab, SÖS, 118 83 Stockholm. Vb kan man kontakta Endokrinmottagningen, på tel. 08-616 31 20 eller fax 08-616 32 54 för detaljer.
 • Immunological markers of coeliac disease latency – Tammerfors, Finland (M.Mäki och K.Laurila)
  Immunhistokemi på frusen tunntarmsbiopsi – (CD3 positive T-cells, α/β T-cell receptor bearing lymphocytes, γ/δ T-cell receptor bearing lymphocytes and expression of HLA-DR). Numera även analys av transglutaminasspecifik IgA-deponering. Detaljerade anvisningar, handhavande, transport,adress finns i dokumentet.
  S.k OCT-compound beställer du enkelt här!

access_time 2016-04-04 09:39:59

event Kalender