Temadag 2023: Kräkningar och Uppstötningar

Publicerad
2022-09-11 09:44:56
Skribent
Staffan Berglund

Stärkta av de senaste årens lyckade Temadagar om först Förstoppning och sedan Buksmärta planerar vi till våren att genomföra en Temadag om Kräkningar och Uppstötningar i samband med SPGHNs årsmöte 2023. Även denna gång planerar vi ett heldagswebinarium (typ 09.30 – 15.30) – så spara datumet 2022-03-22. Vi kommer under hösten att skicka ut program –  liksom tidigare år satsar vi på att belysa problematiken brett från olika vinklar och för olika patientåldrar och målgruppen är fortsatt alla yrkesgrupper som är verksamma inom barnsjuk- och hälsovården (sprid gärna denna information i era lokala nätverk redan nu).