Ökade fall av akut hepatit – var vaksamma!

Publicerad
2022-04-25 21:19:09
Skribent
Staffan Berglund

Angående internationella rapporter om ökad incidens av akut hepatit hos barn, april 2022

 EU’s smittskyddsmyndighet, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) informerade 12 april 2022 om en tydlig ökning i Storbritannien av antalet barn, framför allt i småbarnsåldern, med akut hepatit av oklar genes. Sedan dess har rapporter inkommit om liknande fall från Alabama i USA samt från flera andra europeiska länder, såsom Spanien, Danmark, Holland och Irland. En andel av barnen har utvecklat akut leversvikt, med i enstaka fall behov av akut levertransplantation. Gemensam för de beskrivna fallen är att provtagning för hepatitvirus A-E utfallit negativt. Däremot har adenovirus detekterats bland flera av patienterna.

I Sverige har vi hittills noterat en marginell ökning av antalet fall akut hepatit av oklar genes, utan eller med leversvikt sedan slutet av 2021 jämfört med tidigare.  Detta har vi rapporterat via olika pågående europeiska enkäter initierade av ESPGHAN respektive EU-nätverket ERN Rare Liver.

 

Vår rekommendation till landets barn- och primärvårdsläkare är följande:

– Såsom tidigare skall samtliga barn med ikterus och/eller tydligt förhöjda transaminaser, med eller utan associerade symptom såsom trötthet, feber, magtarmbesvär, prompt utredas med avseende på såväl infektiösa som andra orsaker till leversjukdom.

– I utredningen avseende viral orsak föreslås nu tillägg för lokalt tillgänglig diagnostik av adenovirus i form av PCR-prov från serum/plasma/helblod och/eller luftvägar/avföring.

 

Björn Fischler, adj professor, överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Nils Ekvall, överläkare, sektionschef, Drottning Silvias Barnsjukhus

 

Referenser:

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/04/ecdc-varnar-for-okning-av-oklar-hepatit-hos-barn/

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/update-hepatitis-unknown-origin-children

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.15.2200318

forum Kommentarer

Kommentera