Temadag om: Utredning och behandling av barn och ungdomar med förstoppning

Datum
2020-03-18

I anslutning till föreningens årsmöte onsdagen 18:e mars 2020 anordnas en temadag på Sachsska barnsjukhuset, Södersjukhuset i föreläsningssal Gentz.

Preliminärt program

09.15-09.30 Introduktion

09.30-10.00 Förstoppning ett barnkirurgiskt perspektiv (Helena Borg, Göteborg)

10.00-10.30 Förstoppning ur ett tarmterapeutisk perspektiv (Maria Öjmyr Joelsson, Stockholm)

10.30-11.00 Kaffe

11.00-11.30 Förstoppning ur ett neurourologisk perspektiv (Peter Wide, Linköping)

11.30-12.00 Förstoppning och intestinal motilitetsrubbning hos barn (Niklas Nyström, Uppsala)

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Förstoppning ur ett vuxengastro-öppenvårdsperspektiv (Perjohan Lindfors Stockholm)

13.30-14.00 Intraktabel förstoppning hos vuxna (Greger Lindberg, Stockholm)

14.00-14.30 Kaffe

14.30-15.00 Regionalt vårdprogram funktionell förstoppning i Stockholm (Peter Grimheden, Thomas Mårtensson, Södertälje)

15.00-15.30 Från riktlinjer till verklighet – erfarenheter från Helsingborg (Karin Åkerberg, Helsingborg)

15.30-16.30 Årsmöte SPGHN

Mötet är gratis och öppet för alla med intresse för barn- och ungdoms-sjukvård. Anmälan skickas till sekreterare Camilla Almqvist camilla.almqvist@sll.se. Antalet platser är begränsat (av lokalen) och vi tillämpar principen först till kvarn..

 

Välkomna!

Petter Malmborg,  Ordförande

Föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN)

petter.malmborg@sll.se

072-5993917

forum Kommentarer

Kommentera