Inspelade föreläsningar från teamdag om BarnNutrition

Nu finns inspelningarna från temadagen om BarnNutrition publicerade på vår hemsida under fliken ”Föreläsningar”. Dagen är uppdelad i 4 delar och respektive föreläsare finns omnämnd i rubriken för att lätt hitta:

Länk till föreläsningarna finns här!


Publicerad
2024-03-19 av Staffan Berglund