Vårdprogram

Utarbetade och fastställda av SPGHN

Celiaki
Celiaki hos barn och ungdomar – aktuell översikt och vårdprogram
(ver 3.0) 2012-10-01  

Heliobakter Pylori-infektioner
Vårdprogram Helicobacter pylori hos barn (ver 1.0) 2013-04-17 

GERD, Gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar
Vårdprogram för gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar (ver 2.0) 2013-10-05

IBD, Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar
(2019-01-17

Bilagor

  1. Gastrointestinal patologi; rekommendationer från KVAST-studiegruppen (2014-05-07)
  2. Koloskopisk övervakning av patienter med långvarig ulcerös kolit (2017-11-30)
  3. Opportunistiska infektioner och vaccinationer vid IBD  (2011-03-06/2012-10-21)
  4.  Nutritionsbehandling – praktiska råd (2018-11-26) NY
  5. Kvalitetssäkring av endoskopisk undersökning av mag-tarmkanalen hos barn och ungdomar (2013-09-01)
    Detta dokument har framtagits av SPGHN på förfrågan av SLL

Utarbetade av andra institutioner

Smärtdominerade funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar
SLL:s regionala vårdprogram – smärtdominerade funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdom 2013-04-27


access_time 2019-02-21 12:33:13

announcement Nyheter

event Kalender