Arbetsgruppen för Celiaki

Arbetsgruppen för Celiaki

Medlemmar

Anneli Ivarsson (ordf.), Lars Stenhammar (sekr.)
Elizabeth Gold, Lars Browaldh, Ulrika Fagerberg, Marianne Malmqvist

Protokoll/ Minnesanteckningar 

CDArbgrpRedovisn2014


access_time 2015-05-27 01:20:08

event Kalender