Another YIF meeting is coming up!

Publicerad
2016-07-31 15:38:49
Skribent
Marianne Bergström

Här kommer inbjudan till ett väldigt bra levermöte – Young Investigator Forum, 21-24 september, Bergen, Nederländerna.
Det är litet bråttom att skriva en ansökan, den ska vara inne senast 31 augusti. Ni ungdomar i SPGHN-sektionen – missa inte detta!
Definition of a Young Investigator: Active clinical or laboratory based researcher working in paediatric gastroenterology, hepatology and nutrition. Ideally with less than 10 years training experience.
Läs bifogade information eller gå direkt till hemsidan
Sommarhälsningar
Henrik Arnell

forum Kommentarer

Kommentera